»
iris: 18 / loves eruri, reigisa, kagehina, and fukukin / certified erwin smith enthusiast / enjoys hot dads, bl, and sports manga.

bossies:

ukatake for char

Wanna have a throwdown for it?

Heck yeah!

kaze wa tamashii o sarai, hito wa kokoro o ubau
daichi yo, amekaze yo, ten yo, hikari yo
koko ni subete o todomete
                    

codes by
pohroro